PhimTV
PhimTV
 • Video 44
 • lượt xem 2 151 172 239

Video

MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 38 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 132 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 38 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 35 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 133 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 35 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 34 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 127 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 34 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 33 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 130 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 33 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 32 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 127 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 32 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 30 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 131 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 30 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 28 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 134 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 28 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 27 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 137 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 27 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 26 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 137 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 26 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 25 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 136 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 25 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 21 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 135 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 21 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 20 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 139 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 20 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 19 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 131 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 19 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 18 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 128 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 18 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 17 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 136 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 17 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 16 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 130 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 16 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 15 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 138 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 15 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 14 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 131 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 14 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 13 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 124 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 13 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 12 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 123 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 12 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 11 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
lượt xem 127 N3 tháng trước
MÃNH HỔ PHỤC KÍCH - TẬP 11 | Phim Hành Động Xã Hội Đen Cực Hay | Lồng Tiếng | Trọn Bộ | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 02 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 8 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 02 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 05 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 7 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 05 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 03 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 7 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 03 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 01 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
lượt xem 7 TrNăm trước
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 01 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 06 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 7 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 06 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 07 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 6 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 07 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 01 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 4,5 Tr2 năm trước
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 01 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 12 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 4,3 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 12 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập Cuối | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng FullHD | PhimTV
lượt xem 4,2 TrNăm trước
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập Cuối | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng FullHD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 13 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 4,1 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 13 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 15 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 3,8 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 15 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 16 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 3,7 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 16 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 26 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 3,2 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 26 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 25 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 3,1 Tr3 năm trước
Bao Thanh Thiên Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Tập 25 | Phim Cổ Trang Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Tân Mã Vĩnh Trinh - Tập 01 | Phim Hành Động Võ Thuật Hay | Lồng Tiếng | Full HD | PhimTV
lượt xem 3,1 Tr3 năm trước
Tân Mã Vĩnh Trinh - Tập 01 | Phim Hành Động Võ Thuật Hay | Lồng Tiếng | Full HD | PhimTV
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 02 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
lượt xem 2,6 TrNăm trước
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 02 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 16 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 2,4 Tr2 năm trước
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 16 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 17 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 2,1 Tr2 năm trước
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 17 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 39 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
lượt xem 2,1 Tr2 năm trước
Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Tập 39 | Tô Hữu Bằng | Phim Kiếm Hiệp Kim Dung Hay Nhất | Full HD | PhimTV
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 42 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
lượt xem 2 TrNăm trước
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 42 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 03 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
lượt xem 2 TrNăm trước
Chuyện Tình Xà Nữ - Tập 03 | Phim Đại Chiến Thần Thoại Hay Nhất 2021 | Lồng Tiếng | FullHD | PhimTV
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - Tập Cuối | Phim Ngôn Tình Cổ Trang Hay | Lồng Tiếng | PhimTV
lượt xem 2 Tr2 năm trước
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu - Tập Cuối | Phim Ngôn Tình Cổ Trang Hay | Lồng Tiếng | PhimTV

NHẬN XÉT

 • Quỳnh Anh
  Quỳnh Anh 22 giờ trước

  Phim này nên xem tập đầu và tập cuối thôi

 • Quách Ton Khoán Offical
  Quách Ton Khoán Offical 22 giờ trước

  Con cảnh sát nguu nhất hệ mặt trời

 • Thi Hue Huynh
  Thi Hue Huynh 22 giờ trước

  Tui 2022 vẫn còn xem 🥰🥰🥰

 • Anh Tran
  Anh Tran 22 giờ trước

  Xem phim ghét nhất con nữ diễn viên chính Hạ gì đó ...

 • chế tác
  chế tác 22 giờ trước

  LÚC ĐÉO NÀO CŨNG : LẬP TỨC BẮT NGAY , NÓI 10 LẦN RỒI ...

 • Nghi Nguyen
  Nghi Nguyen 22 giờ trước

  Thích nhất là Mai Kiếm Trúc Kiếm dễ thương

 • Hai Tong
  Hai Tong 22 giờ trước

  Xem phim này vì Chu Ân ( Tử Y) cuối cùng xem xong lại thích Linh Tố. Đẹp người đẹp nết. Hi sinh thầm lặng

 • Loan Pham
  Loan Pham 22 giờ trước

  Phần một là đẹp nhất rồi

 • Hoa Hà
  Hoa Hà 22 giờ trước

  xem phim phần cuối ko co hậu

 • Phim Bộ Xưa Hay
  Phim Bộ Xưa Hay 22 giờ trước

  Vu án dỡ quá mấy tập này quá nhàm chán

 • Thanh My Trần
  Thanh My Trần 23 giờ trước

  Htn khóc mà tui mắc cừ

 • Phim Bộ Xưa Hay
  Phim Bộ Xưa Hay 23 giờ trước

  Quận chúa gì mặc tàn nhan thấy nóng lạnh mẹ ' hết diễn viên để chọn ' khiếp đảm 🥴

 • chế tác
  chế tác 23 giờ trước

  MẤY THẰNG CẢNH SÁT QUÁ VÔ DỤNG , BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT MÀ KO LẦN RA ĐC TÝ MANH MỐI NÀO .

 • Thành Ngô
  Thành Ngô 23 giờ trước

  Nữ chính đóng tuyệt vời

 • Toả Huỳnh Ngọc
  Toả Huỳnh Ngọc 23 giờ trước

  Tôi mê phim này rùi.bo phim hay vui vậy mà tôi lớt qua chèn.me ông quân thượng với sửu nhi quá mấy đứa nha hoàng của quân thượng với sửu nhi cũng đáng yêu quá ❤️❤️🥰

 • Cửu Vân Nhã Các
  Cửu Vân Nhã Các 23 giờ trước

  Uề Dương Dương cười u mê luôn

 • Chế Linh
  Chế Linh 23 giờ trước

  Con này đóng chán quá, thiên về tinh cảm cá nhân nhiều

 • Toả Huỳnh Ngọc
  Toả Huỳnh Ngọc 23 giờ trước

  Thương sửu phi quá tập nào cũng bị hại.quân thương cool ngầu bao đẹp trai mặc đồ đẹp

 • Tien Do thanh
  Tien Do thanh 23 giờ trước

  Phim dài là phim dở.chả có j để xem hết xem 3 tập mỗi tập tua đi còn 10ph.đủ hiểu

 • Công ty TNHH TM & DV DNT
  Công ty TNHH TM & DV DNT 23 giờ trước

  Tập đầu thấy bắn nhau với sát thủ xinh thế này chắc phim hay rồi!

 • Lão già
  Lão già 23 giờ trước

  Tóm lại tập cuối chỉ rõ th đạo diễn xàm

 • bóng đá
  bóng đá 23 giờ trước

  phim hay diễn viên chính diến hay và đẹp

 • Khánh Tùng Nguyễn
  Khánh Tùng Nguyễn 23 giờ trước

  "ta có lỗi với nàng" phải chăng đây mới là tuyệt kỹ võ học của nhân gian ???

 • Hiển Trần
  Hiển Trần Ngày trước

  Nằm vùng ngu thiếu chuyên nghiệp ..koi phim nằm vùng trở về ..nằm vùng chuyên nghiệp hơn . qua đây nghe chán

 • ĐXD
  ĐXD Ngày trước

  Xem tập cuối chán hẳn chưa thấy phim nào kết thúc như vậy :(

 • Thanh My Trần
  Thanh My Trần Ngày trước

  Htn mặc vest muốn xỉu

 • Duyên Trần
  Duyên Trần Ngày trước

  Nam 9 mà mike đóng chắc đã lắm

 • Toả Huỳnh Ngọc
  Toả Huỳnh Ngọc Ngày trước

  Quân thượng đẹp trai xỉu ngầu quá.ong thương vợ bà cố luôn.mac đồ đẹp tướng đẹp cực mê quân thượng,❤️❤️

 • Thanh Nguyen thị kim
  Thanh Nguyen thị kim Ngày trước

  Phim hay quá 🥰🥰🥰🥰🥰

 • Nga Lê
  Nga Lê Ngày trước

  Cái lúc Lưu Đông quăng cây súng với cái mắt kính cái rầm xong giơ 2 cái tay lên nhìn bộ mặt ổng mà tui tự nhiên thấy mắc cười ghê. Sao dễ dàng zậy nè. Tưởng sẽ có 1 trận tơi bời hoa lá nữa chứ . Nói chung là kết hay.

 • Tu Nong
  Tu Nong Ngày trước

  Mình xem TV đến lần thứ 8 rồi mà vẫn ko quên được

 • Huong Lan
  Huong Lan Ngày trước

  Chieu nhieu tap di chu

 • Thảo Dương thị phương

  Tân hoa tỉnh là có hậu rồi.

 • Thảo Dương thị phương

  Cảnh sát gì dỡ ẹt kẻ thù đứng trước mặt lộ mà chẳng biết gì.

 • Tsungtiyenla Chang
  Tsungtiyenla Chang Ngày trước

  Subtitle

 • tuan tran van
  tuan tran van Ngày trước

  😍

 • Tham Hong
  Tham Hong Ngày trước

  Hello q2

 • Hien Trieu
  Hien Trieu Ngày trước

  Cũng chỉ lót đường cho chủ tịch mao thui

 • Toả Huỳnh Ngọc
  Toả Huỳnh Ngọc Ngày trước

  Phím hay quá ❤️❤️

 • Lão già
  Lão già Ngày trước

  Con hầu nhận ra th nhật mà ko nói gì

 • Hà Nguyễn
  Hà Nguyễn Ngày trước

  mèo con của em - yêu anh nhé , hồ ly ơi ( tuy chỉ có 3 tập ) nhưng cũng hay ko kém

 • STORM VN
  STORM VN Ngày trước

  G yw

 • Mình Trang Nguyễn Thi
  Mình Trang Nguyễn Thi Ngày trước

  Phim Quá trời hãy còn để tựa phim sát thu dượt ngut

 • ™Vẫn Cứ VươnG™
  ™Vẫn Cứ VươnG™ Ngày trước

  Cái ng tên Bắc phiệt,trc kia dùng bộ râu giả nhìn cứ ngỡ đã có tuổi với cả ngoại hình cũng kcj ấn tượng..ấy thế mà khi hắn bỏ râu kia đi...phải công nhận đẹp trai chuẩn soái ca luôn..diễn xuất cũng ok nữa..thật ko quá khi nói trong số các dv nam ở bộ fim này thì hắn là ng đẹp trai nhất.

 • Kim hồng Nguyên
  Kim hồng Nguyên Ngày trước

  Có ai mà xem phim như tui ko.vô xem bình luận chước 🤣

 • Lão già
  Lão già Ngày trước

  Mộng hiểu nên cười thầm

 • Tham Hong
  Tham Hong Ngày trước

  Tập cuối rồi tui mới cmt cảm ơn đạo diễn cảm ơn biên tập cảm ơn dàn diễn viên nói chung là cảm ơn tất cả những người trong đoàn phim,đây là bộ phim xem rồi khó quên nhất trong lòng khán giả thật sự không biết nói gì thêm nữa, chỉ mong đạo diễn có thể mời được cập n9 và n8 đóng cùng một bộ phim nữa ❤️

 • Tân Nguyễn
  Tân Nguyễn Ngày trước

  2 sát thủ bằng cả một mấy chục ng.

 • Nhan Nguyen
  Nhan Nguyen Ngày trước

  Hay đi với anh chồng nước ngoài